Werkzaamheden

Grondwerk is het fundament voor veel projecten in o.a. grond-, weg-, waterbouw, cultuurtechniek en woningbouw.

Voordat een terrein kan worden gebruikt voor landbouw, bouw, afwatering of tuin moet het terrein geschikt worden gemaakt. In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken naar het uiteindelijke doel en welke grondwerkzaamheden hiervoor nodig zijn, bijvoorbeeld grondverbetering, profileren van oppervlakten, slopen van een gebouw of het afvoeren van overtollige grond en het aanleggen van afwatering.

Ook voor het uitgraven van vijvers, kelders, funderingen en rioleringen bent u bij ons op het goede adres.

Wij voeren de volgende grondwerkzaamheden uit:

  • Ophogen, verlagen en/of egaliseren van terreinen
  • Cultuurtechnisch grondwerk
  • Bouwlandverbetering
  • Ontgraven van bouwkuipen, kelders, funderingen
  • Aanleg van wegen, rioleringen, verhardingen
  • Aanvoer van grond, zand, menggranulaat en andere bouwstoffen
  • Afvoer en aanvoeren van materiaal uit een project
  • rooien van percelen
  • slopen van gebouwen